Результати фахового іспиту для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста

Результати фахового іспиту для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 171 “Електроніка” на основі молодшого спеціаліста.