Наукова група Пілінського В.В.

Склад наукової групи:

- викладачі та НДП: к.т.н., професор Пілінський В.В., к.т.н., доцент Швайченко В.Б., д.т.н., професор Савченко Ю.Г., к.т.н., доцент Макаренко В.С., к.т.н., доцент Лазебний В.С., к.т.н., асистент Онікієнко Ю.O., асистент Довженко О.О., ст.викл. Гребінь О.П., інженер Демура В.А., зав.лаб. Шведін Р.М.;
- студенти та аспіранти: О. Чупахін, О. Голуб, В. Савчук, Р. Сайко, І. Ткачук, О. Зінько.

Група виконує НДР:

1. Госпдоговірна НДР “Гармонізація Європейських стандартів в Україні (8 стандартів у галузі ЕМС) для різної електронної апаратури”.
Науковий керівник Пілінський В.В.

2. Ініціативна НДР “Електромагнітна сумісність аудіо-, відео- та телекомунікаційних систем” (№ 0114U002194).
Державний реєстраційний номер: 0114U002194.
Шифр роботи:
Термін виконання:
Науковий керівник Пілінський В.В.