Філіпова Наталія Юріївна


Асистент, к.т.н.

Народилася 1988 р. В 2011 році закінчила факультет електроніки НТУУ «КПІ». В 2015 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка.

Викладає дисципліни: «Прикладна механіка», «Вимірювання в аудіо- та відеосистемах», «Імовірнісні основи обробки даних», «Теоретичні основи акустики».

Основна сфера наукових інтересів – проектування звукових та ультразвукових перетворювачів, використання цифрових технологій в обробці звукової інформації, обробка музики та мови. Автор та співавтор 19 наукових праць, з них 3 патенти на корисну модель.