Романюк Маргарита Ігорівна


Асистент, к.т.н.

Народилася в 1989 р. У 2011 році закінчила електромашинобудівний факультет НТУ «ХПІ». З 2011 р. по 2014 р. проходила підготовку в аспірантурі НТУУ «КПІ» на кафедрі акустики та акустоелектроніки факультету електроніки. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика і звукотехника.

Викладає дисципліни: «Технічне забезпечення кінотеатрів та інформаційно-розважальних заходів», «Теоретичні основи акустики».

Основна сфера наукових інтересів: математичне моделювання ультразвукових перетворювачів, проектування електроакустичних перетворювачів для збудження просторово-розвинутих хвиль в пружному шарі. Автор і співавтор 19 наукових праць, в тому числі 1 патент на корисну модель.