Розорінов Георгій Миколайович


Професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії біоенерготехнологій.

У 1969 році закінчив Київський політехнічний інститут, електроакустичний факультет (зараз факультет електроніки) за фахом електроакустика та ультразвукова техніка.

Спочатку працював на виробництві у Київському НДІ радіоелектроніки, Київському КБ ім. Д.З. Мануїльського. Починаючи з 1973 р. працював у Київському політехнічному інституті старшим інженером, старшим науковим співробітником, доцентом, заступником декана електроакустичного факультету з наукової роботи (1979-1989), професором.

Г.М. Розорінов – відомий спеціаліст у галузі прикладної акустики та звукотехніки. Він зробив істотний внесок у розвиток теорії та практики цифрового магнітного запису. Запропоновані ним нові види високоінформативних завадостійких сигналів та засоби їх обробки забезпечили сталий розвиток цієї галузі в Україні. При його безпосередній участі або керівництві створені унікальні технології й впроваджені у серійне виробництво цифрові накопичувачі для ЕОМ ЕС-5056М, СМ-5615 та інформаційно-вимірювальна система нового покоління МП-5.

Викладає дисципліни: “Цифрова обробка сигналів”, “Методи перетворення одно- та багатовивимірних сигналів”, “Системи відеоспостереження”.

Наукові інтереси професора Г.М. Розорінова надзвичайно різноманітні: різні види зв’язку, мультимедійні та терагерцові технології, стискання сигналів, інтелектуальна власність, захист інформації.

Автор більше 400 наукових праць, у тому числі 18 книг, більше 100 авторських свідоцтв і патентів України і зарубіжних країн, з яких більше 30 впроваджено у виробництво.