Концепція розвитку

Концепція діяльності кафедри Звукотехніки та реєстрації інформації /ЗТ та РІ/ в сучасних умовах вимог НТУУ “КПІ” стосовно реалізації пріоритетів – якість підготовки фахівців за спеціальностями кафедри: Телекомунікаціїні системи та мережі та Аудіо–, відео- та кінотехніка

1. Ціль

1.1. Підвищення цінності та престижності освіти в галузях інформаційно-комунікаційних (ІК), мультимедійних та видововищних (МВ) технологій.

1.2. Вдосконалення умов і можливостей для навчання, проведення наукових досліджень, фахової перепідготовки за узгодженими напрямами спеціалістів, студентів, викладачів кафедри в галузях інформаційно-комунікаційних та видовищних технологій.

1.3. Розробка нових та удосконалення існуючих навчальних планів та програм дисциплін з урахуванням сучасного стану і перспектив науки за галузями підготовки випускників та вимог роботодавців.

1.4. Залучення ресурсів провідних установ, компаній, підприємств інформаційно-комунікаційних технологій /ІКТ/ та видовищних технологій /ВТ/ до навчального процесу і оснащення кафедри сучасним обладнанням.

1.5. Активізація міжнародної співпраці в сфері наукових досліджень, підготовки фахівців, обміну студентами для навчання, участі в конференціях та інших наукових заходах, проведення навчальних та інших практик.

Концепція має два узагальнених складника: організаційний та змістовий.
2. Організаційні завдання діяльності кафедри

2.1. Навчальна робота:

 • cкладання структурно-логічних схем підготовки фахівців на основі визначення сфер застосування вимог роботодавців, формування креативності, творчого підходу до праці;
 • забезпечення безперервності освіти на підставі організації системи підвищення кваліфікації випускників кафедри, інших працівників за фахами підготовки кафедри та викладачів кафедри;
 • на підставі структурно-логічної схеми вдосконалення навчальних планів із поглибленням фундаментальної підготовки, спрямованої на дисципліни кафедри з урахуванням переліку кваліфікацій та посад випускників;
 • вдосконалення форм і методів навчального процесу із пріоритетом розроблення індивідуальних завдань, використання яких вимагає самостійної творчої роботи із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій;
 • складання і проведення внутрішнього кафедрального моніторингу залишкових знань за фаховими дисциплінами;
 • організація олімпіад на кафедрі та підготовка студентів для участі в олімпіадах міжнародного рівня;
 • організація системи профорієнтаційної роботи із молоддю Києва, інших міст та поселень України, членів Малої академії наук (МАН), а також робітниками в сферах підготовки спеціалістів кафедрою для навчання за заочною формою;
 • вдосконалення робочих стосунків між викладачами та студентами з урахуванням даних соціологічних досліджень;
 • вдосконалення організації та методичного забезпечення курсового проектування із застосуванням комп’ютерних навчальних технологій, як основи майбутніх робочих проектів за фахом;
 • ретельний аналіз сучасних підприємств як баз практики і наступних місць працевлаштування;
 • залучення до навчального процесу (окремих розділів) фахівців підприємств – майбутніх місць працевлаштування студентів.

2.2. Наукова робота:

 • на основі визначення напрямів підготовки спеціалістів формуванння наукових груп, які повинні скласти Запити на виконання робіт за рахунок держбюджету або підприємств, установ тощо; виконувати відповідні дослідження (не менш 150 тис. грн./рік);
 • приймання участі в міжнародних конкурсах на основі співпраці із закордонними ВНЗ та іншими структурами;
 • забезпечення участі студентів, починаючи із молодших курсів, до виконання наукових завдань, із залученням до досліджень 100% студентів-магістрантів;
 • вдосконалення системи підготовки кандидатів та докторів наук (кожен професор повинен мати не менше 3 аспірантів та 1 докторанта, рекомендовано також провідним доцентам керувати аспірантами);
 • приймання участі в інноваційній діяльності впровадження новітніх технологій;
 • організація співпраці із установами НАНУ та ін; із застосуванням ( за можливістю) філіалів кафедри тощо;
 • підготовка статей, доповідей на конференціях;
 • організація студентських наукових конференцій, зокрема на основі атестаційних робіт.

2.3 Методична робота:

 • підготовка на базі сучасних технологій підручників, навчальних посібників, методичних розробок модернізованих, стосовно сучасного стану і перспектив розвитку галузей за фахами кафедри та за вимогами роботодавців, в тому числі в електронному форматі;
 • вдосконалення лабораторних робіт із застосуванням сучасного обладнання та комп’ютерних технологій;
 • опанування викладачами в різних видах навчального процесу сучасних комп’ютерних технологій.

2.4. Організаційна робота:

 • складання договорів між роботодавцями і нашими випускниками;
 • складання переліку необхідного обладнання та ліцензованого програмного забезпечення;
 • залучення до навчання іноземних студентів;
 • організація підвищення кваліфікації та стажування викладачів (20% /рік, тобто кожним викладачем 1 раз за 5 років).

3. Контингент

Студенти, викладачі, співробітники кафедри, майбутні абітурієнти, працівники підприємств, установ тощо за напрямами підготовки кафедри.

4. Організаційна структура кафедри

4.1 Завідувач кафедри.

4.2. Заступники завідувача кафедри та відповідальні за напрями роботи:

 • організаційна;
 • навчальна;
 • наукова;
 • методична;
 • виховна;
 • проведення практик;
 • забезпечення працевлаштування студентів;
 • зв’язок з науковими установами, підприємствами, фірмами за напрямами підготовки фахівців.

5. Ресурси

 • кімнати для роботи професорів та викладачів, магістрантів, аспірантів;;
 • лабораторії;
 • комп’ютерні класи;
 • студія звукозапису;
 • мині кінотеатр;
 • міні радіо-телевізійний центр.

6. Фінансування

 • бюджетні та госпдоговірні роботи;
 • контракти українських та іноземних студентів;
 • установи, підприємства, фірми, де працюють наші випускники;
 • спонсори.

Змістовний складник концепції

Має бути в додатках за даними провідних і молодих викладачів кафедри після ознайомлення із організаційним.

До концепції розвитку кафедри ЗТ та РІ за фахом “Аудіо- відео- та кінотехніка”.

1. Сфера діяльності кафедри стосовно спеціальності “Аудіо- відео- та кінотехніка”:

 • підготовка інжненерно-технічних спеціалістів (бакалаврів) та молодих науковців (магістрів) за фахом “Аудіо- відео- та кінотехніка”;
 • формування баз-практик за спеціальністю;
 • створення філіалів кафедри;
 • орієнтація на державні і приватні провідні організації та підприємства України в галузі відео-, аудіо-, та кінотехніки: НКХФ ім. О.Довженка, “Фільмотехніка”, “Кіносвіт”, ЛІТЕР, Інженер-сервіс, Техномедіа, НВК “Телевідео”, НТКУ, КДТРК, телекомпанії: “Інтер”, “1+1″, “Україна”, “Новий”, СТБ, ІСТV, ТОВ “Системи телебачення та зв’язку”, “Спец-ТБ” (м. Одеса), ТОВ “Аудіомайстер”, КІНОПРОКАТ-УКРАЇНА (м. Суми), кінопрокатні організації в м. Києві та інших містах України;
 • участь студентів спеціальності в національних та міжнародних проектах з питань кіно-, теле- та радіомовлення;
 • співробітництво з провідними технічними університетами України та Європи;
 • розвиток комп’ютерних мультимедійних технологій;
 • галузі діяльності випускників:

- державні організації, установи та підприємства: НКХФ ім. О.Довженка, НТКУ, КДТРК, ДКБК (м. Одеса), НДІ    Міністерства культури і туризму України та ін.

- приватні організації, установи та підприємства: “Фільмотехніка”, “Кіносвіт”, ЛІТЕР, Інженер-сервіс,              Техномедіа, НВК “Телевідео”, НТКУ, КДТРК, телекомпанії “Інтер”, “1+1″, “Україна”, “Новий”, СТБ, ІСТV, ТОВ   “Системи телебачення та зв’язку”, “Спец-ТБ” (м. Одеса), ТОВ “Аудіомайстер”, КІНОПРОКАТ-УКРАЇНА (м. Суми),   Зінтеко, Лайтек (м.Одеса) та ін.

 • підготовка фахівців на наступні посади: кіноінженер, інженер телебачення, відеоінженер, інженер звукотехніки, інженер світлотехніки, інженер кіно-, теле-, відео-, аудіо- системної інтеграції та проектування, науковий спеціаліст за фахом (асистент). Необхідно розширити цей перелік і після закінчення базової технічної освіти дати можливість бажаючим (і не тільки з НТТУ “КПІ”) на контрактній основі на протязі додаткового року навчання отримати ще одну ступінь бакалавра за фахом звукорежисер, оператор телебачення, режисер кіно-, відеомонтажу, залучивши для такої спеціалізації необхідних викладачів творчого спрямування (звукооператор, кінотелеоператор, режисер з числа таких, що мають Почесні звання Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений працівник культури України та ін.)
 • Фактичне працевлаштування: інженери телекомпаній, кінопрокату Києва і України, кіностудій, пост-продакшн аудіо-відеостудій, інженери системної інтеграції кіно-, теле-, відео-, аудіо- обладнання та проектування теле-, відео-, аудіостудій і систем кінопоказу, менеджери-технічні спеціалісти та консультанти по реалізації кінотелевідеообладнання, відеомонтажери, інженери запису та монтажу фонограм в кіно і на телебаченні.

2.Структурно-логічна схема організації навчального процесу:

 • фундаментальна підготовка;
 • інженерна підготовка;
 • фахова підготовка;
 • професійно-практична підготовка;
 • цільова підготовка – за замовленнями конкретних установ та на основі підготовки на контрактній основі спеціалістів творчих професій (телеоператор, режисер кіновідеомонтажу, звукорежисер, режисер по світловому оформленнню театральних та шоу-програм, спеціаліст з комп’ютерної графіки, дизайну та ігор)

3. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу: підручники, навчальні посібники, методичні розробки, які підготовлені науковцями кафедр ЗТ та РІ, так і інших авторів і відповідні переклади закордонних видань. Пропонуємо залучити до співпраці та фінансування друку таких посібників та методичних розробок фірми “Комтел”, “Інженер-сервіс”, “Мак-Хаус”, Опта”, “Несатек”, “Єва”, “Кіносвіт”, представництва “Панасонік”, “Соні”, журнал “ТВ-технології” та ін.

4. Матеріально-технічна база – пропозиції оформлено окремо.

5. Кадрове забезпечення та наукова діяльність – підготовка кафедрою науково-педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів, кандидатів та докторів технічних наук.

6. Наукова діяльність:

 • одними з наукових напрямів можуть бути дослідження цифрових аудіо-, кіно-,  відеотехнологій, дослідження та перспективні розробки створення та запису стереозображень і цифрової стереокінопроекції, дослідження та перспективні розробки реставрації архівних аудіо-, відео-, кіноматеріалів. Ця робота може бути виконана як за кошти бюджету, так і на замовлення приватних кінопрокатних організацій
 • створення науково-технічного учбово-методичного центру “Обладнання та аудіо-, відео- та кінотехнології”. Для реалізації цього напряму необхідно виділити окреме приміщення, обладнати його сигналізацією та залучити до співпраці фірми “Комтел”, “Інженер-сервіс”, “Мак-Хаус”, Опта”, “Кіносвіт”, “Палітра”, журнал “ТВ-технології” та ін. (принципова згода з ними була досягнута ще в 2008 році). На базі такого центру з’являється можливість проводити як практичні заняття, лабораторні роботи так і виконувати найсучасніші наукові дослідження.
 • виступити в якості засновників або співзасновників фахового видання ВАКу у вигляді додатку до журналу “ТВ-технології”, або ж зареєструвати журнал “ТВ-технології” (приватний засновник журналу Кульчитський О.В. – 8-067-953-97-36 – прагне до такої співпраці), як фаховий журнал ВАКу. В існуючому складі редколегії названого журналу на сьогодні вже більше трьох докторів наук з відповідної галузі науки – в тому числі Абакумов В.Г., Власюк Г.Г., Савченко Ю.Г. – штатних працівників співзасновника (НТУУ “КПІ”, кафедра ЗТРІ), як того вимагає ВАК. За іншими пунктами з відповідного наказу ВАК (тираж, розповсюдження, безкоштовна електронна копія та ін.) журнал відповідає вимогам ВАКу (згідно Наказу ВАК України №29 від 24.01.2009 р. розпочато формування нового переліку фахових видань).