Про кафедру

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації заснована в 1930 році як кафедра кінотехніки Київського інституту кінематографії (з 1935 року – Київський інститут кіноінженерів /КІКІ/). В 1954 році КІКІ увійшов до складу Київського політехнічного інституту. а в 1957 році на його основі був створений Електроакустичний факультет. В 1996 році на основі Електроакустичного факультету та Факультету електронної техніки створено Факультет електроніки (ФЕЛ), до складу якого увійшла кафедра ЗТ та РІ.

Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї (ЗТ та РI) готує бакалаврів за напрямами “Телекомунiкацiї” та “Акустотехніка”, а також магістрів та спеціалістів за спеціальностями “Телекомунiкацiйні системи та мережі” та “Аудіо-, відео- і кінотехніка”.

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації має сучасні лабораторії: функціональних вузлів телекомунікаційних систем та ЕМС, систем вимірювання, радіоприймальних пристроїв, енергозабезпечення та електромагнітної сумісності електронної апаратури, систем магнітного запису, ультразвукових вимірювальних перетворювачів фізичних величин, устаткування та експлуатації кіноустановок, прикладного телебачення та мовного телебачення, обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій зв’язку та інші.

На кафедрі працює сім професорів, докторів технічних наук та сім доцентів, кандидатів технічних наук.

Викладачі та науковці кафедри підтримують творчі контакти з колегами Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Болгарії, Чехії та Словаччини. На базі кафедри організовано Українське відділення Міжнародної спілки аудіотехніки (Audio Egineering Society – AES).