Наукова група Швайченка В.Б.

Склад наукової групи:

- викладачі та НДП: к.т.н., доцент Швайченко В.Б., к.т.н., доцент Трапезон К.О., к.т.н., асистент Онікієнко Ю.O., ст. викладач Гребінь О.П., асистент Тітков Д.В., асистент Довженко О.О.

- студенти та аспіранти: Хіхловська Н., Гречанюк Б., Бондаренко О., Лукашевич О., Зінько О.

Група виконує НДР:

1. Підготовка тендерної пропозиції на госпдоговірну тематику зі стандартизації.