Наукова група Розорінова Г.М.

Склад наукової групи:

- викладачі і НДП: д.т.н., професор Розорінов Г.М., д.т.н., професор Чичикало Н.І., к.т.н., доцент Трапезон К.О., к.т.н., асистент Онікієнко Ю.О., к.т.н., доцент Кіктєв М.В. (докт.), ст. викладач Гребінь О.П., ас. Левенець Н.Ф., зав. лаб. Шведін Р.М.
- студенти і аспіранти: Вишняк Альона, Коваленко Катерина, Николайчук Владислав, Степаненко Владислав, Лазебний Сергій, Мєшков Кирило, Костюкевич Максим.

Набір тем для НДР і студентів:

1. Сучасні магнітні накопичувачі для систем обробки аудіо- та відеоінформації.
2. Твердотільні запам’ятовувальні пристрої – надійне рішення для прикладних застосувань в кіно і телебаченні.
3. Мистецтво відновлення даних в накопичувачах великої ємності. Апаратні засоби.
4. Вплив макроскопічних дефектів на надійність мікросхем флеш пам’яті.
5. Використання твердотільної пам’яті як первинного носія інформації в кримінальному процесі.
6. Нові формати модуляції в оптичних системах зв’язку.
7. Передача мультимедійної інформації по комбінованим мереж зв’язку з підвищеною захищеністю і надійністю в умовах складних об’єктів.

Група виконує НДР:

1. Ініціативна НДР “Захист конфіденційної інформації на твердотільних носіях”.
Державний реєстраційний номер: 0117U002167.
Шифр роботи: ФЕЛ-ЗТРІ-171.
Термін виконання: 02.2017 – 12.2019.
Науковий керівник Розорінов Г.М.

2. Ініціативна НДР “Методи і засоби керування водовідливними установками”.
Державний реєстраційний номер: 0117U002168.
Шифр роботи: ФЕЛ-ЗТРІ-172.
Термін виконання: 02.2017 – 12.2019.
Науковий керівник Чичикало Н.І.

3. Ініціативна НДР “Моделювання активних елементів ультразвукового обладнання на основі методу симетрій”.
Державний реєстраційний номер: 0117U000202.
Шифр роботи: ЗТРІ-02/2017.
Термін виконання: 02.2017 – 02.2020.
Науковий керівник Трапезон К.О.