Підручники, посібники, монографії

tytul_mak_sp
Цифрова та імпульсна схемотехніка. Моделювання та аналіз. Електронний навчальний посібник / В.В. Макаренко, В.М. Співак, – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – 314 с., іл.

У посібнику розглянуто широке коло питань, пов’язаних з вивченням, проектуванням, аналізом, моделюванням та використанням елементів і вузлів цифрових та імпульсних пристроїв за допомогою програми NI Multisim.

Посібник призначено для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

УДК 621.382.2/.3 (075.8)
ББК 32.844 1я73

Повний текст навчального посібника доступний для перегляду за розділами:

Розділ 1. Програма моделювання NI Multisim
Розділ 2. Сигнали і методи їх дослідження
Розділ 3. Проходження імпульсних сигналів через RС-кола
Розділ 4. Транзисторні насичені ключі
Розділ 5. Математичні основи побудови цифрових пристроїв
Розділ 6. Структури базових логічних елементів
Розділ 7. Комбінаційні схеми
Розділ 8. Тригерні елементи
Розділ 9. Регістри
Розділ 10. Лічильники імпульсів
Розділ 11. Генератори імпульсів
Розділ 12. Запам’ятовуючі пристрої
Розділ 13. Застосування цифрових інтегральних мікросхем