26.09.2019

Наукові групи

Наукові напрями і групи:

1. Запис-відтворення сигналів кіно і телебачення (твердотільний, оптичний, магнітний), системи їх захисту від несанкціонованого доступу та методи перетворення аудіо- і відеосигналів. Науковий керівник – д.т.н., проф. Розорінов Г.М. В групі 10 студентів. Група виконує 3 ініціативні НДР:

  • “Захист конфіденційної інформації на твердотільних носіях”. Держ. реєстр. № 0117U002167. Термін виконання 02.2017 – 12.2019. Керівник Г.М. Розорінов (опис НДР);
  • “Методи і засоби керування водовідливними установками”. Держ. реєстр. №0117U002168.Термін виконання 02.2017 – 12.2019. Керівник Н.І. Чичикало (опис НДР);
  • “Моделювання активних елементів ультразвукового обладнання на основі методу симетрій”. Держ. реєстр. № 0117U000202. Термін виконання 02.2017 – 02.2020. Керівник К.О. Трапезон (опис НДР).

2. Створення звукових і відео програм, організація інформаційно-розважальних заходів, технічне забезпечення кіно і телебачення, включаючи оптику і світлотехніку. Науковий керівник – к.т.н., доц. Швайченко В.Б. В групі 5 студентів.

3. Вдосконалення проводових і безпроводових інформаційно-комунікаційних систем і мереж для передавання аудіовізуального контенту, забезпечення їх безпеки, технічний зір. Науковий керівник – к.т.н., доц. Лазебний В.С. В групі 13 студентів. Група виконує 1 ініціативну НДР:

  • “Удосконалення процесу передавання аудіовізуальної інформації засобами безпроводових мереж”. Держ. реєстр. № 0117U001676. Термін виконання 07.2017 – 12.2018. Керівник В.С. Лазебний (опис НДР).

4. Застосування комп’ютерної багатовимірної графіки для створення спецефектів у кіно і телебаченні, нелінійний монтаж аудіо- і відеоматеріалів, вимірювання параметрів сигналів і устаткування. Науковий керівник – д.т.н., проф. Власюк Г.Г. В групі 5 студентів. Група виконує 1 ініціативну НДР:

  • “Автоматизовані технології оптимізації процесів життєдіяльності студентів”. Держ. реєстр. № 0117U000457. Термін виконання 02.2017 – 12.2019. Керівник Г.Г. Власюк (опис НДР).

5. Електромагнітна сумісність, електроживлення, надійність, електромагнітна екологія систем кіно і телебачення. Науковий керівник – к.т.н., проф. Пілінський В.В. В групі 7 студентів. Група завершила виконання госпдоговірної НДР:

  • “Гармонізація Європейських стандартів в Україні (8 стандартів у галузі ЕМС)  для різної електронної апаратури”. Керівник В.В. Пілінський.