Conference CSTT 2014

Every year our department is carring out the Interuniversity Scientific and Technical Conference of Students and Young Scientists “Current state and trends of telecommunications“. This year the Conference was held June 6, 2014.  For more details you can look at the program of conference and abstracts that are available for download.

Conference Organizing Committee

The conference was held under the chairmanship of:

  • Anna Vlasyuk, Head of Department of Audio Engineering and Inforamation Registration, Doctor of Science, prof.
  • Lyubov Berkman, Director of the Institute of Telecommunications and Informatization of SUT, Doctor of Science, prof.

Vice-chairman:

  • Volodymyr Pilinskiy, Professor of Department of Audio Engineering and Inforamation Registration, PhD, prof.

Scientific Secretary:

  • Oleksandr Dovzhenko, Assistant of Department of Audio Engineering and Inforamation Registration

The content of the conference

1. Амриев А.И. Поиск путей улучшения покрытия сети UMTS в аспекте повышения уровня безопасности
2. Бабич И.А. Использования протокола обмена данных https в банковских GPS-системах охраны подвижных объектов.
3. Бабко О.С. Особливості моделюванняBPSK-системи в програмі SYSTEMVUE.
4. Баразна П.С. Визначення переваг стандарту стиснення відеоданих H265/HEVC.
5. Бондаренко О.О. Порівняльні характеристики сучасних мікроконтролерів бюджетної версії.
6. Валєєв А. Інформаційні системи з використанням технології GPS.
7. Ван Ке. DVB-C2 – стандарт передачи по сетям КТВ следующего поколения.
8. Великодна Є.А. Дослідження параметрів якості IP-мережі
9. Вишко В.В. Вибір частотного діапазону для систем безпроводової передачі енергії на основі електромагнітного резонансного зв’язку
10. Власов Д.В. Порівняння можливостей програмних пакетів композитингу
11. Вознюк Є.В. Проблеми виявлення атак до захищених об’єктів інформаційної діяльності за допомогою лазерних мікрофонів
12. Гаца В. Реалізація спектрального ущільнення інформації в DWDM
13. Дегтяр І.В. Використання багатоантенних технологій в когнітивному радіо
14. Дольник О.В. Порівняльний аналіз MBOKICCSK методів модулції в широкосмугових системах зв’язку
15. Дольник А.Д. Збільшення швидкодії і підвищення спектральної чистоти вихідного сигналу синтезатора частоти при збереженні його фазової стабільності
16. Доля С.О. Особливості стандарту 802.11ad
17. Дудник М. Засоби розширення функціональних можливостей пристроїв мобільного зв’язку
18. Дурас Б. Засоби підвищення ефективності доставки відеоконтенту в системах цифрового телебачення
19. Ємець С. Тенденції розвитку операторських платформ телекомунікаційних мереж для надання обчислювальних ресурсів
20. Заєць Ю.О. Системи озвучування в кінотеатрах
21. Залізко Г.О. Особливості застосування кодеків GSM для передачі мультимедійного контенту
22. Захарченко Д. Використання новітніх матеріалів в телекомунікаціях
23. Зінченко А. Особливості побудови та використання систем дистанційного керування побутового призначення
24. Зозуленко Я.Н., Чупахин А.С. Подавление ЭМП в помещении киноаппаратной киноконцертного комплекса
25. Золфагари Махди. Концепции “цифровых” вещательных центров
26. Зубець А.М. Стратегії переходу на протокол IPv6
27. Ин Чен Лян. Особенности организации общедоступных беспроводных сетей передачи данных
28. Кобизький Ю.О. Особливості сучасних телевізійних систем надвисокої роздільної здатності
29. Карпусь А.Ю. Модернізація існуючих мереж GSM при переході до LTE
30. Ким Чан Тхи Нгок. Перспективы внедрения технологий WIMAX и LTE
31. Кирій О.О., Панченко I.М. Когнітивне радіо як засіб забезпечення ЕМС
32. Козін О.Ю. Злам паролю WPA мережі WI-FI. Захист від зламу
33. Козін О.Ю. Міри інформаційної безпеки мереж. Програмно-технічні міри захисту
34. Корабельський А.В. Захист електронного документообігу в територіально рознесеній корпоративній мережі
35. Кравченко О.О. Розпізнавання жестів для дистанційного керування пристроями
36. Кукуруза О.М. Задачі оптимізації мереж мобільного зв’язку
37. Купченко К.Г. Застосування систем управління контентом для наповнення веб-сторінок
38. Курінний І.М. Підвищення надійності комутаційного обладнання
39. Ларченко Д.О. Дослідження процедур та засобів генерації та обміну ключами у захищених телекомунікаційних каналах
40. Лискова М.Г. Автоматизація прийняття маршрутизаційних рішень в мережі інтернет сервіс провайдера
41. Менченко А.О. Обеспечение безопасности телефонной системы asterisk
42. Москаленко Н. Дистанційна оплата послуг в мобільній мережі
43. Науменко В.С. Сучасні мови програмування
44. Олейник М. Оптимизация параметров OFDM сигналов с постоянной огибающей в спутниковых системах
45. Оникієнко Ю.О. Електромагнітна обстановка, формована підсилювачами класу D
46. Павловська К.С. Метод підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку з кодовим розділенням
47. Панчоха М.В. Система автоматизованого вибору протизавадових фільтрів для забезпечення електромагнітної сумісності у телекомунікаційних системах
48. Панюта Є.А. Методи підвищення ефективності систем зв’язку при багатопроменевому поширенні сигналів
49. Пашкевич А.В. Технічний контроль якості відеоконтенту
50. Пивоварова Є. І. Особливості компресії телевізійного контенту
51. Пінчук Л.Л. Аналіз причин та видів пошкоджень фільмокопій
52. Пінчук О.О. Шляхи та методи удосконалення технології WIMAX
53. Прищепа С.В. Критерии оценки проекта эффективного дата-центра
54. Семенко А. О. Теория, аппаратура и программное обеспечение, необходимые для оцифровки и реставрации звука
55. Сємашко М.В. Нові можливості монтажу відеоконтенту
56. Скворцов Я. В. Особливості застосування програмних платформ в телекомунікаційних мережах
57. Скрипаль О. Ю. Дослідження характеристик інформаційних потоків в бездротовій мережі WIFI
58. Тараканова Є.М. Методи покращення розрізнення телекомунікаційних сигналів
59. Темнохудов М.В. Вдосконалена методика оцінки розбірливості мовленнєвих сигналів
60. Улановський С.І. Особливості оперативного моніторингу спектру телекомунікаційних сигналів
61. Федоров А. О. Вибір конструкції антени для мобільних пристроїв з MIMO
62. Folarin Joseph. Modelling reliable telecommunication networks
63. Цимбал О. Дослідження розвитку сучасних технологій тривимірної візуалізації відеосигналу
64. Цимбал О. Особливості використання безпроводових мереж для моніторингу транспортних засобів
65. Цюань Чжунго. Исследование путей совершенствования спутникового телевизонного вещания
66. Чубаров О.М. Позиціонування рухомого об’єкту за допомогою додаткових сервісів безпроводових мереж зв’язку
67. Oleksandr Chubarov. Improving methods of positioning services in GSM networks
68. Чорап А. Автоматизація контролю та обмеження доступу до приміщень на основі радіочастотної ідентифікації
69. Шелудько І.В. Приховування повідомлень у файлах методом найменшого значущого біта