Конференция ССТРТ 2016 год

25 мая 2016 г. состоялась ежегодная Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ” (“Перспективы развития электронных и информационных систем и технологий телевидения, кинематографии и звукотехники”). Программа и тезисы докладов доступны для загрузки по ссылкам:
- программа конференции;
- материалы конференции (Секция А, Секция В, Секция С, Секция D).

Организационный комитет конференции

Власюк А.Г. глава, заведующая кафедрой звукотехники и регистрации информации НТУУ «КПИ», д.т.н., профессор
Пилинский В.В. кафедра звукотехники и регистрации информации НТУУ «КПИ», к.т.н., профессор
Розоринов Г.Н. заведующий кафедрой систем защиты информации Государственного университета телекоммуникаций, д.т.н., профессор
Древецкий В.В. заведующий кафедрой автоматизации, электротехнических и компьютерно-интегрированных технологий Национального университета водного хозяйства и природопользования (г. Ровно), д.т.н., профессор
Маланчук Е.З. Национальный университет водного хозяйства и природопользования (г. Ровно), д.т.н., профессор

 

Савченко Ю.Г. ответственный редактор и составитель электронного издания тезисов конференции, кафедра звукотехники и регистрации информации НТУУ «КПИ», д.т.н., профессор
Попович П.В. ученый секретарь конференции, кафедра звукотехники и регистрации информации НТУУ «КПИ», ассистент

Секция А. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Маринін Д. Комплекс безпроводового моніторингу та керування системою електрозабезпечення невеликого підприємства
2. Мєшков К.І. Особливості використання мобільних засобів для людей з обмеженими можливостями
3. Шапошніков В.С., Захаріч О.В. Розробка автоматизованої системи онлайн спілкування з лікарем та можливістю перевірки діагнозу
4. Шапошнікова А.С., Єфімкіна А.С. Перспективи розвитку електронного чергування на підприємствах та в урядових установах
5. Шепель М.О. Проблема автоматизації та керування великими масивами даних
6. В’юков Д.О. Проблеми оптимізації проводових телекомунікаційних систем
7. Мельник Л.С. Мережні аспекти забезпечення якості обслуговування IP-телефонії
8. Івасенко М.Є. Використання EDFA підсилювачів в системах DWDM
9. Івасенко М.Є. Створення транспортного потоку MPEG-2
10. Карпінська Г.К. Тенденції розвитку телекомунікаційних мереж в Україні
11. Лукашев О.Ю. Побудова мереж синхронізації. Джитер та вандер
12. Ярош А.В. Моделювання підсилювачів класу D в програмному середовищі Genesys
13. Захарченко Д. Дослідження процедури автоматизації проектування з використанням баз даних в ТКС
14. Сіліна О.О. Необхідність синхронізації в мережах зв’язку та вплив проковзувань на якість послуг
15. Подвишенний В.С. Визначення показника грубості системи автоматизованого регулювання температури в кубовій частині ректифікаційної колони
16. Костецький А.В. Оптимізація процесу забезпечення теплового режиму будівель і споруд мікрорайону
17. Ільчук П.Ф. Управління процесом горіння в котлоагрегаті
18. Пономаренко О.І. Інтегрована система стільникового зв’язку і передавання даних на основі когнітивного радіо
19. Тищук В.С. Автоматизація основних етапів роботи цеху розливу пива на ТОВ “Рівень ЛТД”
20. Ващик Л.В. Моделювання системи керування процесом свердловинного гідровидобутку корисних копалин з використанням системи моделювання Simulink Matlab
21. Куцак В.В., Бідун О.А. Забезпечення екологічної безпеки шляхом очищення стічних вод від токсичних домішок
22. Мельник Л.С. Дистанційний моніторинг комп’ютерних мереж
23. Валєєв А.Р. Відмовостійкість та висока готовність кластерної системи
24. Валєєв А.Р. Класифікація обчислювальних кластерів за функціональністю вузлів
25. Сіліна О.О. Переваги використання протоколу точного часу PTP для побудови мереж синхронізації
26. Довженко О.О. Порівняльний аналіз сучасних осцилографів

Секция В. ЗАЩИТА И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Агамалов А., Юхновський Д. Забезпечення інформаційної безпеки для каналу зв’язку Wi-Fi між пристроєм керування та дроном
2. Доля С.О. Аналіз зменшення бітової похибки в каналах з OFDM шляхом використання MIMO з просторово-часовим блочним кодуванням
3. Ємець С.М. Атаки на безпроводові мережі Wi-Fi за допомогою широкодоступного обладнання
4. Линовицький І.О. Голосовий контроль доступу до інформаційних ресурсів
5. Мякухін Ю.В. Розрахунок вірогідності захищеності інформаційних систем від кібератак
6. Озарко О.Р. Особливості аналізу електромагнітних завад за допомогою пакета CST Studio Suite
7. Панчоха М.В. Забезпечення ЕМС телекомунікаційної апаратури за колами електроживлення
8. Мілаш А.С. Переваги використання VPN на базі MPLS
9. Починок А.А. Особливості IP-мережі в захищеному режимі
10. Сайко Р.Ю. Сучасний стан стандартизації у галузі забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних систем
11. Фомін О.О. Захист інформаційно-телекомунікаційних систем від атак із застосуванням програмного забезпечення BlackEnergy
12. Шевченко В.Л. Методи і засоби захисту інформації в мобільних мережах
13. Шубін М.Д. Аналіз вірогідності появи похибок під час передавання інформації через силові мережі змінного струму
14. Зінько О.М. Проблеми електромагнітної сумісності телекомунікаційних систем з безпроводовими засобами електроживлення
15. Нестеренко О.С. Оцінка ефективності захисту від прослуховування телефонних ліній при високочастотному накачуванні
16. Мілаш А.С. Рекомендації щодо вибору VPN-технології
17. Сайко Р.Ю. Особливості проведення випробувань стосовно емісії телекомунікаційних приладів
18. Голуб О.Д. Особливості розв’язання завдань забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів
19. Чупахін А.С., Савчук В.О. Вібрація металевих елементів радіоелектронної апаратури – джерело низькочастотних електромагнітних завад
20. Довженко О.О. Генератор білого шуму на дискретних елементах
21. Панченко І.М. Проблема забезпечення ЕМС у когнітивних радіосистемах

Секция С. ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
1. Бірюкова П.О., Губинець В.В. Порівняння стандартів Wi-Fi 802.11n та 802.11ac
2. Боковий П.О. Моделі безпроводових сенсорних мереж
3. Бушнев В.В. Интеграция публичных Wi-Fi сетей с сетями мобильной связи
4. Вишнівська М.І. Розвиток та перспектива технологій мобільного зв’язку
5. Вишнівська М.І. Модель COST-231-Хата та її модифікація для WiMAX
6. Вишняк А.В. Вибір режиму роботи мереж Wi-Fi для передавання відеоконтенту
7. Возний Д.А. Дослідження засобів взаємодії з об’єктами доповненої реальності для мобільних застосунків
8. Дудник О.С. Особливості використання технології Wi-Fi в різних частотних діапазонах
9. Сердюк В.І. Розширення зони охоплення широкосмугового зв’язку для клієнтів, які проживають у віддалених від центру районах
10. Чорнобай М.В. Класифікація GPS та її застосування
11. Зеленін А.Ю. Аналіз програмно-технічних рішень з моніторингу та організації безпроводової мережі
12. Зеленін А.Ю. Особливості стандартів безпроводового зв’язку та видів архітектури
13. Гречанюк Б.О. Проблемы внедрения технологий WiMAX на Украине
14. Ткачук І.О. Технологія МІМО в LTE
15. Венглінський О.С. Використання ADS для аналізу ефективності використання частотного ресурсу
16. Бушнев В.В. Внутрисетевой роуминг в публичной Wi-Fi сети
17. Olulana F. J. Cellular network optimization and the cell zooming approach
18. Купченко К.Г. Особливості стандарту 802.11 специфікації ac
19. Тищенко О.С. Безпрозванний М.О., Горобченко М.О. Мікростільникові моделі та втрати сигналів у просторі

Секция D. ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ЦИФРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА
1. Богдан К.B. Визначення та аналіз факторів, які впливають на підводну зйомку
2. Галанов С.О. Сучасні методи оптимізації передавання відеоконтенту в безпроводових мережах
3. Горбач М.О. Сучасні методи стиснення стереоскопічного зображення
4. Зінченко А.В. Особливості застосування алгоритмів розпізнавання кольорів у системах дистанційного керування
5. Лазебный С.Г. О возможностях передачи видеосигнала беспроводным способом
6. Ніколайчук В.С. Цифровий кінематограф та його впровадження у кінотеатри з плівковою проекцією
7. Смоленська О.І. Технологія Digital Cinema Package для системи IMAX
8. Степаненко В.І. Перспектива використання нежитлових приміщень для потреб телебачення та розвитку суспільства
9. Холоденко О.Д. Застосування хмарних технологій для обробки відео і графічних зображень
10. Нестеренко Т.О. Використання стереоплатформ для двокамерних систем реалізації стереозйомок
11. Нестеренко Т.О. Особливості використання різних систем стереовізуалізації
12. Саган Р.С. Порівняння результатів експерименту з оцінки якості зображення суб’єктивним та об’єктивним методами
13. Барабаш А.С. Аналіз сучасної технології телебачення надвисокої чіткості UltraHD, порівняння її з іншими технологіями та розрахунок доцільності переходу до неї
14. Сиротенко А.В. Автоматизований контроль якості відеоконтенту із використанням програмного комплексу VidChecker
15. Клименко І.Є. Використання САПР Autodesk Inventor в практичних задачах тривимірного моделювання