Конференція ССТРТ 2016 рік

25 травня 2016 р. відбулася щорічна Міжвузівська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ” (“Перспективи розвитку електронних та інформаційних систем і технологій телебачення, кінематографії та звукотехніки”). Програма та тези доповідей доступні для завантаження за посиланнями:
- програма конференції;
- матеріали конференції (Секція А, Секція В, Секція С, Секція D).

Організаційний комітет конференції

Власюк Г.Г. голова, завідувач кафедри звукотехніки та реєстрації інформації НТУУ «КПІ», д.т.н., професор
Пілінський В.В. кафедра звукотехніки та реєстрації інформації НТУУ «КПІ», к.т.н., професор
Розорінов Г.М. завідувач кафедри систем захисту інформації Державного університету телекомунікацій, д.т.н., професор
Древецький В.В. завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних і комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), д.т.н., професор
Маланчук Є.З. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), д.т.н., професор

 

Савченко Ю.Г. відповідальний редактор та укладач електронного видання тез конференції, кафедра звукотехніки та реєстрації  інформації НТУУ «КПІ», д.т.н., професор
Попович П.В. вчений секретар конференції, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації НТУУ «КПІ», асистент

Секція А. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Маринін Д. Комплекс безпроводового моніторингу та керування системою електрозабезпечення невеликого підприємства
2. Мєшков К.І. Особливості використання мобільних засобів для людей з обмеженими можливостями
3. Шапошніков В.С., Захаріч О.В. Розробка автоматизованої системи онлайн спілкування з лікарем та можливістю перевірки діагнозу
4. Шапошнікова А.С., Єфімкіна А.С. Перспективи розвитку електронного чергування на підприємствах та в урядових установах
5. Шепель М.О. Проблема автоматизації та керування великими масивами даних
6. В’юков Д.О. Проблеми оптимізації проводових телекомунікаційних систем
7. Мельник Л.С. Мережні аспекти забезпечення якості обслуговування IP-телефонії
8. Івасенко М.Є. Використання EDFA підсилювачів в системах DWDM
9. Івасенко М.Є. Створення транспортного потоку MPEG-2
10. Карпінська Г.К. Тенденції розвитку телекомунікаційних мереж в Україні
11. Лукашев О.Ю. Побудова мереж синхронізації. Джитер та вандер
12. Ярош А.В. Моделювання підсилювачів класу D в програмному середовищі Genesys
13. Захарченко Д. Дослідження процедури автоматизації проектування з використанням баз даних в ТКС
14. Сіліна О.О. Необхідність синхронізації в мережах зв’язку та вплив проковзувань на якість послуг
15. Подвишенний В.С. Визначення показника грубості системи автоматизованого регулювання температури в кубовій частині ректифікаційної колони
16. Костецький А.В. Оптимізація процесу забезпечення теплового режиму будівель і споруд мікрорайону
17. Ільчук П.Ф. Управління процесом горіння в котлоагрегаті
18. Пономаренко О.І. Інтегрована система стільникового зв’язку і передавання даних на основі когнітивного радіо
19. Тищук В.С. Автоматизація основних етапів роботи цеху розливу пива на ТОВ “Рівень ЛТД”
20. Ващик Л.В. Моделювання системи керування процесом свердловинного гідровидобутку корисних копалин з використанням системи моделювання Simulink Matlab
21. Куцак В.В., Бідун О.А. Забезпечення екологічної безпеки шляхом очищення стічних вод від токсичних домішок
22. Мельник Л.С. Дистанційний моніторинг комп’ютерних мереж
23. Валєєв А.Р. Відмовостійкість та висока готовність кластерної системи
24. Валєєв А.Р. Класифікація обчислювальних кластерів за функціональністю вузлів
25. Сіліна О.О. Переваги використання протоколу точного часу PTP для побудови мереж синхронізації
26. Довженко О.О. Порівняльний аналіз сучасних осцилографів

Секція В. ЗАХИСТ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ
1. Агамалов А., Юхновський Д. Забезпечення інформаційної безпеки для каналу зв’язку Wi-Fi між пристроєм керування та дроном
2. Доля С.О. Аналіз зменшення бітової похибки в каналах з OFDM шляхом використання MIMO з просторово-часовим блочним кодуванням
3. Ємець С.М. Атаки на безпроводові мережі Wi-Fi за допомогою широкодоступного обладнання
4. Линовицький І.О. Голосовий контроль доступу до інформаційних ресурсів
5. Мякухін Ю.В. Розрахунок вірогідності захищеності інформаційних систем від кібератак
6. Озарко О.Р. Особливості аналізу електромагнітних завад за допомогою пакета CST Studio Suite
7. Панчоха М.В. Забезпечення ЕМС телекомунікаційної апаратури за колами електроживлення
8. Мілаш А.С. Переваги використання VPN на базі MPLS
9. Починок А.А. Особливості IP-мережі в захищеному режимі
10. Сайко Р.Ю. Сучасний стан стандартизації у галузі забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних систем
11. Фомін О.О. Захист інформаційно-телекомунікаційних систем від атак із застосуванням програмного забезпечення BlackEnergy
12. Шевченко В.Л. Методи і засоби захисту інформації в мобільних мережах
13. Шубін М.Д. Аналіз вірогідності появи похибок під час передавання інформації через силові мережі змінного струму
14. Зінько О.М. Проблеми електромагнітної сумісності телекомунікаційних систем з безпроводовими засобами електроживлення
15. Нестеренко О.С. Оцінка ефективності захисту від прослуховування телефонних ліній при високочастотному накачуванні
16. Мілаш А.С. Рекомендації щодо вибору VPN-технології
17. Сайко Р.Ю. Особливості проведення випробувань стосовно емісії телекомунікаційних приладів
18. Голуб О.Д. Особливості розв’язання завдань забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів
19. Чупахін А.С., Савчук В.О. Вібрація металевих елементів радіоелектронної апаратури – джерело низькочастотних електромагнітних завад
20. Довженко О.О. Генератор білого шуму на дискретних елементах
21. Панченко І.М. Проблема забезпечення ЕМС у когнітивних радіосистемах

Секція С. ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕЛЕКОМУНІУАЦІЙ
1. Бірюкова П.О., Губинець В.В. Порівняння стандартів Wi-Fi 802.11n та 802.11ac
2. Боковий П.О. Моделі безпроводових сенсорних мереж
3. Бушнев В.В. Интеграция публичных Wi-Fi сетей с сетями мобильной связи
4. Вишнівська М.І. Розвиток та перспектива технологій мобільного зв’язку
5. Вишнівська М.І. Модель COST-231-Хата та її модифікація для WiMAX
6. Вишняк А.В. Вибір режиму роботи мереж Wi-Fi для передавання відеоконтенту
7. Возний Д.А. Дослідження засобів взаємодії з об’єктами доповненої реальності для мобільних застосунків
8. Дудник О.С. Особливості використання технології Wi-Fi в різних частотних діапазонах
9. Сердюк В.І. Розширення зони охоплення широкосмугового зв’язку для клієнтів, які проживають у віддалених від центру районах
10. Чорнобай М.В. Класифікація GPS та її застосування
11. Зеленін А.Ю. Аналіз програмно-технічних рішень з моніторингу та організації безпроводової мережі
12. Зеленін А.Ю. Особливості стандартів безпроводового зв’язку та видів архітектури
13. Гречанюк Б.О. Проблемы внедрения технологий WiMAX на Украине
14. Ткачук І.О. Технологія МІМО в LTE
15. Венглінський О.С. Використання ADS для аналізу ефективності використання частотного ресурсу
16. Бушнев В.В. Внутрисетевой роуминг в публичной Wi-Fi сети
17. Olulana F. J. Cellular network optimization and the cell zooming approach
18. Купченко К.Г. Особливості стандарту 802.11 специфікації ac
19. Тищенко О.С. Безпрозванний М.О., Горобченко М.О. Мікростільникові моделі та втрати сигналів у просторі

Секція D. ЕЛЕКТРОННІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФА ТА ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ
1. Богдан К.B. Визначення та аналіз факторів, які впливають на підводну зйомку
2. Галанов С.О. Сучасні методи оптимізації передавання відеоконтенту в безпроводових мережах
3. Горбач М.О. Сучасні методи стиснення стереоскопічного зображення
4. Зінченко А.В. Особливості застосування алгоритмів розпізнавання кольорів у системах дистанційного керування
5. Лазебный С.Г. О возможностях передачи видеосигнала беспроводным способом
6. Ніколайчук В.С. Цифровий кінематограф та його впровадження у кінотеатри з плівковою проекцією
7. Смоленська О.І. Технологія Digital Cinema Package для системи IMAX
8. Степаненко В.І. Перспектива використання нежитлових приміщень для потреб телебачення та розвитку суспільства
9. Холоденко О.Д. Застосування хмарних технологій для обробки відео і графічних зображень
10. Нестеренко Т.О. Використання стереоплатформ для двокамерних систем реалізації стереозйомок
11. Нестеренко Т.О. Особливості використання різних систем стереовізуалізації
12. Саган Р.С. Порівняння результатів експерименту з оцінки якості зображення суб’єктивним та об’єктивним методами
13. Барабаш А.С. Аналіз сучасної технології телебачення надвисокої чіткості UltraHD, порівняння її з іншими технологіями та розрахунок доцільності переходу до неї
14. Сиротенко А.В. Автоматизований контроль якості відеоконтенту із використанням програмного комплексу VidChecker
15. Клименко І.Є. Використання САПР Autodesk Inventor в практичних задачах тривимірного моделювання