26.09.2019

Наукова школа

На кафедрі звукотехніки функціонує наукова школа «Удосконалення технологій та технічних засобів створення і розповсюдження аудіовізуального контенту», заснована заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом державної премії України, д.т.н., професором В.Г.  Абакумовим.

Після виходу В.Г. Абакумова на пенсію роботу наукової школи очолили доктори технічних наук професори Г.М. Розорінов та Г.Г. Власюк. Традиційними напрямами досліджень є технології оброблення звукових та відеосигналів, системи та засоби передавання і зберігання аудіовізуальної інформації.

Проф. Г.Г. Власюк започаткувала новий напрям наукових досліджень, пов’язаний зі створенням тривимірних об’єктів віртуальної реальності та комп’ютерною анімацією.  До наукової роботи в межах тематики наукової школи долучилась і наукова група проф. В.В. Пілінського. Фахівці цієї групи зосереджені головним чином на вирішенні проблем електромагнітної сумісності аудіовізуальних технічних засобів та засобів передавання мультимедійної інформації.

На тепер всі НПП кафедри здійснюють наукові дослідження за напрямами діяльності наукової школи.