26.09.2019

ОПП, 2018-2019 н.р.

Спеціальність: 171 Електроніка

Спеціалізація: Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем

Група ДВ-71мп

1 Баранчук Олександра Олександрівна Інтерфейс системи мобільного зв’язку з просторово-часовим обробленням сигналів Доц., к.т.н., доц., Лазебний В.С.
2 Березюк Андрій Миколайович Визначення електромагнітної обстановки в приміщенні, насиченому телекомунікаційною апаратурою Проф., к.т.н., проф., Пілінський В.В.
3 Гламаздін Владислав Владиславович Дослідження особливостей стеганографічних методів у разі використання відеоконтейнерів Проф.,д.т.н., проф., Савченко Ю.Г.
4 Золотухін Олег Олегович Дослідження впливу багатоканального просторового звуку на сприйняття глядачем аудіовізуального контенту Доц., к.т.н., доц., Співак В.М.
5 Канцедал Олександр Вадимович Особливості реалізації прямих відеотрансляцій через мережі мобільного зв’язку Зав.каф., д.т.н., проф., Власюк Г.Г.
6 Кіблик Дмитро Олександрович Методи та засоби для створення систем відеоспостережень за умов високих іонізаційних випромінювань Проф., д.т.н., проф., Розорінов Г.М.
7 Коротков Іван Геннадійович Засоби розширеного радіусу дії із застосуванням технології WiFi для знешкодження вибухонебезпечних предметів Доц., к.т.н., доц., Швайченко В.Б.
8 Меренюк Євгенія Анатоліївна Особливості застосування спеціальних колірних ефектів в кіновиробництві Ас., к.т.н., б/з, Філіпова Н.Ю.
9 Некрашевич Інна Русланівна Особливості створення і обробки звукового контенту засобами мережних технологій Доц., к.т.н., б/з, Оникієнко Ю.О.
10 Павленко Олег Олегович Технічні особливості відновлення візуального контенту для систем та комплексів кіноіндустрії Доц., к.т.н., доц., Трапезон К.О.
11 Піддубцева Уляна Володимирівна Дослідження удосконалення технологій передавання мультимедійного контенту через WiFi мережу Зав.каф., д.т.н., проф., Власюк Г.Г.
12 Рівасовський Максим Олексійович Дослідження методів моніторингу аудіовізуального ряду в телевізійних системах Проф., к.т.н., проф., Пілінський В.В.
13 Рябуха Олександр Тимурович Особливості застосування спеціальних ефектів у процесі виробництва мультимедійного контенту Ас., к.т.н., б/з, Філіпова Н.Ю.
14 Шавуль Денис Олександрович Модифікований алгоритм розпізнавання інформаційного сигналу в умовах завад з використанням МІМО Проф., д.т.н., проф., Розорінов Г.М.
15 Шпула Олександр Андрійович Особливості використання “хмарної” платформи Open Stack для мережі цифрових кінотеатрів Доц., к.т.н., доц., Трапезон К.О.
Група ДВ-72мп
16 Арестов Антон Віталійович Особливості застосування технології віртуальної реальності у навчальному процесі Доц., к.т.н., доц., Лазебний В.С.
17 Бірюкова Поліна Олексіївна Особливості застосування швидкісної відеозйомки в процесі відеовиробництва Доц., к.т.н., б/з, Попович П.В.
18 Василенко Олександр Вячеславович Дослідження функціональних можливостей беззеркальних фотокамер Ас., к.т.н., б/з, Романюк М.І.
19 Виноградча Ельвіра Вадимівна Дослідження безмаркерних методів захоплення руху Ас., к.т.н., б/з, Романюк М.І.
20 Губинець Валерія Василівна Шляхи удосконалення технологій архівування відеоматеріалів Доц., к.т.н., б/з, Попович П.В.
21 Кондратюк Олександр Сергійович Система моніторингу параметрів навколишнього середовища промислового об’єкту Доц., к.т.н., с.н.с., Макаренко В.В.
22 Лавренюк Володимир Іванович Шляхи удосконалення безпроводових мереж у місцях великого скупчення людей Доц., к.т.н., доц., Лазебний В.С.
23 Нестеренко Наталія Вадимівна Система обслуговування відеоконтенту для сегменту дистанційного навчання Проф., д.т.н., проф., Розорінов Г.М.
24 Орлов Богдан Валерійович Дослідження можливостей програмного середовища Nuke для забезпечення цифрового композитінгу у сучасному кіно Доц., к.т.н., доц., Трапезон К.О.
25 Пашков Сергій Ігорович Застосування генетичного алгоритму для удосконалення топології когнітивних радіомереж Проф., к.т.н., проф., Пілінський В.В.
26 Синиця Орест Анатолійович Удосконалення технологій безпроводових відеотрансляцій в процесі телевиробництва Зав.каф., д.т.н., проф., Власюк Г.Г.
27 Усатенко Валерія Дмитрівна Особливості застосування сучасних технологій для створення віртуального освітнього середовища Проф., д.т.н., проф., Савченко Ю.Г.
28 Устьянцев Микита Олексійович Особливості переходу від безпроводових мереж 3 покоління до мереж 4 покоління Доц., к.т.н., доц., Лазебний В.С.