Достижения кафедры

 • Государственная (Сталинская) премия СССР – Г.С. Векслер, 1946 г.
 • Премия им. Ленинского комсомола (СССР) – В.С. Лазебный, 1985 г.
 • Премия КПИ за учебник В.Г. Абакумова с грифом Министерства Высшего образования СССР “Электронные промышленные устройства”, Киев, 1978 г.
 • Премия КПИ за многорафию В.М. Спивака, Т.А. Терещенко, В.Д. Шелягина, Г.М. Младенова “Системы управления лучевых технологических установок”, Киев, 1988 г.
 •  Первая премия КПИ (2000 г.) за учебное пособие В.Г. Абакумова, В.О. Геранина, А.И. Рыбина, И. Сватош, Ю.С. Синекоп “Биомедицинские сигналы и их обработка”, Киев, 1997 г.
 • Издание в Болгарии книги В.Г. Абакумова “Технические средства на системы за управление”, 1975 г.
 • Издание в Париже, Юнеско книги VV Pilinski, V.P. Pogrebnyak “Innovations in technical teacher training”, 1986 г.
 • Избрание профессора В. Г. Абакумова заместителем председателя Республиканского правления Научно-технического общества радиотехники, электроники и связи в 1982 г.
 • Присвоение почетного звания “Заслуженный деятель науки и техники Украины” заведующему кафедрой, профессору В.Г. Абакумову в 1992 г.
 • Создание на кафедре отделения Международной научно-технического союза аудиоинженерив (AES). Президент – профессор В.Г. Абакумов.
 • Расширение научной деятельности привело к созданию в сентябре 1995 г. на базе кафедры Научно-исследовательского института аудио-и видеотехники (директор – профессор В. Г. Абакумов), в состав которого вошло 5 научно-исследовательских лабораторий:
  1. “Системы отображения и регистрации информации” (научный руководитель профессор В. Г. Абакумов)”
  2. “Электромагнитная совместимость технических средств в цепях электропитания” (научный руководитель профессор В. В. Пилинський)
  3.”Ультразвуковые преобразователи параметров движения” (научный руководитель профессор А. П. Шпинь)
  4. “Технические средства защиты информации” (научный руководитель профессор Г. И. Корниенко)
  5. “Вакуумная тонкопливвкова технология” (научный руководитель Г. Г. Левченко)
 • Розробка і затвердження стандартів України (всього – 21).
  Деякі з них:
  - ДСТУ 2977-95. Радіозавади індустрійні. Терміни та визначення.
  - ДСТУ 3593-97. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Джерела електроживлення. Методи вимірювань на кондуктивні завади.
  - ДСТУ 3639-97. Фільтри протизавадні. Загальні технічні умови.
 • Підготовлено 2 доктори та 67 кандидатів наук.
 • Професорсько-викладацький та науковий склад кафедри плідно працює у галузях магнітного запису та вимірювань, прикладного телебачення та відеотехніки, джерел елктроживлення та електромагнітної сумісності. Співробітники цього колективу опублікували понад 1050 наукових праць, 30 монографій, підручників та посібників, 11 брошур, мають більше 300 винаходів, серед яких 8 патентів іноземних держав.
 • Узагальнені та продовжують розвиватися методи проектування систем високоточного магнітного запису з високою щільністю, засоби проектування систем ультразвукового перетворення параметрів руху керованих об`єктів, джерела електроживлення і засоби зниження рівня завад. Засоби проектування та оптимізації систем отримання та обробки аудіовізуальної інформації, систем прикладного телебачення. Технічні Умови на захисні фільтри зареєстровані Держстандартом України та внесені до переліку засобів, що дозволені для захисту від несанкціонованого доступу до інформації в колах електроживлення.
 • Розробки співробітників та викладачів кафедри використовувалися на супутниках серії “Космос” та в українському супутнику “Січ-1″, кораблях ВМФ та ін.
 •  Під науковим керівництвом кафедри проведено 7 всесоюзних науково-технічних конференції “Телевізійні методи та засоби в науці і техніці” та 4 всесоюзних конференції “Удосконалення систем магнітного запису”.
 • Розробки кафедри були використані при створенні мобільного авіаційного комплексу реєстрації даних аеромагнітної розвідки, за допомогою якого були значно прискорені та успішно проведені роботи по розвідци рудовищ нафти та газу в Україні.
 • Працівники кафедри нагороджені 5 медалями ВДНГ СРСР та 2 медалями ВПД України.
 • Ультразвукові перетворювачі параметрів руху використовуються на літаках АН-70, АН-124.
 •  З нагоди 100-річчя НТУУ “КПІ” рішенням вчених рад КПІ та факультету професору В.Г. Абакумову присвоєні почесні звання: “Заслужений професор НТУУ “КПІ”", “Заслужений викладач НТУУ “КПІ”" – професору В.В. Пілінському.З нагоди 100-річчя НТУУ “КПІ” рішенням вчених рад КПІ та факультету професору В.Г. Абакумову присвоєні почесні звання: “Заслужений професор НТУУ “КПІ”", “Заслужений викладач НТУУ “КПІ”" – професору В.В. Пілінському.