26.12.2018

Наука

Наукова школа

На кафедрі звукотехніки функціонує наукова школа «Удосконалення технологій та технічних засобів створення і розповсюдження аудіо-візуального контенту», заснована заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом державної премії України, д.т.н., професором В.Г. Абакумовим.

Після виходу В.Г. Абакумова на пенсію роботу наукової школи очолили доктори технічних наук, професори Г.М. Розорінов та Г.Г. Власюк. Традиційними напрямами досліджень є технології оброблення звукових та відеосигналів, системи та засоби передавання і зберігання аудіо-візуальної інформації.

Професор Г.Г. Власюк започаткувала новий напрям наукових досліджень, пов’язаний зі створенням тривимірних об’єктів віртуальної реальності та комп’ютерною анімацією.  До наукової роботи в межах тематики наукової школи долучилась і наукова група професора В.В. Пілінського. Фахівці цієї групи зосереджені головним чином на вирішенні проблем електромагнітної сумісності аудіовізуальних технічних засобів та засобів передавання мультимедійної інформації.

На тепер всі НПП кафедри здійснюють наукові дослідження за напрямами діяльності наукової школи.

 

Накові групи

Наукові напрями і групи:

1. Запис-відтворення сигналів кіно і телебачення (твердотільний, оптичний, магнітний),  системи їх захисту від несанкціонованого доступу та методи перетворення аудіо- і відеосигналів. Науковий керівник – д.т.н., проф. Розорінов Г.М. В групі 8 студентів. Група виконує 3 ініціативні НДР:

  • “Захист конфіденційної інформації на твердотільних носіях”. Держ. реєстр. № 0117U002167. Термін виконання 02.2017 – 12.2019.
  • “Методи і засоби керування водовідливними установками”. Держ. реєстр. № 0117U002168. Термін виконання 02.2017 – 12.2019.
  • “Моделювання активних елементів ультразвукового обладнання на основі методу симетрій”. Держ. реєстр. № 0117U000202. Термін виконання 02.2017 – 02.2020.

2. Створення звукових і відео програм, організація інформаційно-розважальних заходів, технічне забезпечення кіно і телебачення, включаючи оптику і світлотехніку. Науковий керівник – к.т.н., доц. Швайченко В.Б. В групі 5 студентів.

3. Вдосконалення проводових і безпроводових інформаційно-комунікаційних систем і мереж для передавання аудіовізуального контенту, забезпечення їх безпеки, технічний зір. Науковий керівник – к.т.н., доц. Лазебний В.С. В групі 13 студентів. Група виконує 1 ініціативну НДР:

  • “Удосконалення процесу передавання аудіовізуальної інформації засобами безпроводових мереж”. Держ. реєстр. № 0117U001676. Термін виконання 07.2017 – 12.2018.

4. Застосування комп’ютерної багатовимірної графіки для створення спецефектів у кіно і телебаченні, нелінійний монтаж аудіо- і відеоматеріалів, вимірювання параметрів сигналів і устаткування. Науковий керівник – д.т.н., проф. Власюк Г.Г. В групі 5 студентів. Група виконує 1 ініціативну НДР:

  • “Автоматизовані технології оптимізації процесів життєдіяльності студентів”. Держ. реєстр. № 0117U000457. Термін виконання 02.2017 – 12.2019.

5. Електромагнітна сумісність, електроживлення, надійність, електромагнітна екологія систем кіно і телебачення. Науковий керівник – к.т.н., проф. Пілінський В.В. В групі 7 студентів. Група виконує 1 НДР:

  • Госпдоговірна НДР “Гармонізація Європейських стандартів в Україні (8 стандартів у галузі ЕМС)  для різної електронної апаратури”