13.11.2018

Про освітню програму

Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»єдина в Україні, що готує технічних спеціалістів для телебачення та кінематографу, а також фахівців у галузі електронних та інформаційних технологій за освітньою програмою (спеціальність 171 Електроніка)

«ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ МУЛЬТИМЕДІА
ТА ЗАСОБИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ»

Освітня програма об’єднала і увібрала найкращі досягнення таких спеціальностей як «Телекомунікаційні системи та мережі» і «Аудіо-, відео- та кінотехніка», що відносять до галузі знань Електроніка та телекомунікації.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за триступеневим принципом:

бакалавр з електроніки (термін навчання – 3 роки 10 місяців);
магістр з електроніки (терміни навчання за освітньо-професійною програмою підготовки – 1 рік 4 місяці, за освітньо-науковою програмою підготовки – 1 рік 9 місяців);
доктор філософії (PhD) у галузі електроніки (термін навчання – 4 роки).

Під час навчання в університеті студенти отримують:

 • фундаментальні знання з математики, фізики, іноземної мови, інформатики, теорії електричних кіл, телекомунікацій, схемотехніки, електроакустики, технічної електродинаміки та поширення радіохвиль, теорії інформації та кодування,  сучасного телебачення та радіомовлення, кінематографії, цифрового оброблення сигналів, оптики та світлотехніки тощо;
 • знання технологічних принципів створення звукових і відеопрограм, мультимедійного та іншого аудіовізуального контенту для телекомунікаційних систем і мереж,  організації видовищних заходів;
 • уміння із забезпечення електроживлення та електромагнітної сумісності радіоелектронних систем, електромагнітної екології, технічного забезпечення кінотеатрів та інформаційно-розважальних заходів, технічного забезпечення телекомунікацій;
 • практичні навички прикладного програмування, експлуатації різноманітного аудіовізуального й телевізійного обладнання, системної інтеграції в телекомунікаціях і кінематографії, застосування комп‘ютерної графіки, комп‘ютерного оброблення аудіо- та відеоінформації, нелінійного монтажу аудіо- та відеоматеріалів із застосуванням такого програмного забезпечення як: Adobe Premiere, Avid Composer, Edius; Sound Forge, Nuendo; Adobe After Effects, Design Fusion, Nuke; Blender, Autodesk Maya, Cinema 4D, Motion Capture, Cisco Packet Tracer, Atoll, Cell Planner, Riverbed Modeler тощо; вимірювання технічних параметрів сигналів та обладнання, експлуатації аудіо- та відеоапаратури;
 • досвід проектування пристроїв реєстрації та зберігання інформації, мікропроцесорної техніки, цифрової та аналогової електроніки з використанням сучасних платформ Arduino та Raspberry Pi, систем відео- та звуковідтворення, систем телебачення та радіомовлення, відео- та кінопроекційних систем, систем озвучення концертних заходів, засідань, конференцій, систем охорони та доступу, систем відеоспостереження, обладнання шоу-індустрії, систем захисту від прослуховування та несанкціонованого доступу до інформації; апаратно-студійних комплексів телерадіомовлення, кінотеатрів та концертних залів, телекомунікаційних мереж різного призначення, в тому числі мереж, що об’єднують різноманітні електронні пристрої за концепцією Інтернету речей (IoT), а також систем мобільного зв’язку;
 • навчання за програмою підготовки Cisco, робота з платформою Arduino.

У навчанні велику увагу надають творчому підходу до вивчення дисциплін, виявлення творчих здібностей студента та застосування їх у майбутній професії. Під час навчання студенти знайомляться з особливостями звуко- та відеорежисури, кіно- та відеоператорства, організації видовищних заходів, шоу-індустрії.

Випускники кафедри працюють як інженери, наукові співробітники, адміністратори, розробники, асистенти творчих працівників в таких сферах:

 • телебачення та радіомовлення;
 • кінематограф та кіноіндустрія;
 • комп’ютерні технології та програмне забезпечення;
 • звукозапис, відеозйомка, озвучення приміщень та просторів;
 • відеодизайн, мультиплікація та анімація;
 • шоу-індустрія, проекція зображень великих розмірів, сценічне та спеціальне освітлення;
 • технічна охорона об’єктів засобами відеоспостереження;
 • аудіо-, відео-, побутове обладнання житлових будинків;
 • мобільний зв’язок, мультисервісні телекомунікаційні мережі та супутниковий зв’язок;
 • захист та відновлення інформації.

Кафедра підтримує зв’язки з Німеччиною (Магдебурзький технічний університет), Польщею (Варшавська та Вроцлавська політехніки), Молдавією, Болгарією (Варненський технічний університет), Швецією, Францією (Університет Монпельє), Італією (Університет Тренто), Ізраїлем, США (Рочестерський університет), де студенти мають можливість навчання та стажування, в тому числі за програмою академічної мобільності ERASMUS.