Власюк Ганна Григорівна

vlasuk

Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук

Власюк Ганна Григорівна (нар. 17.07.1955 р.) – д.т.н., професор, декан міжнародного факультету (з 2005 р.), декан факультету довузівської підготовки Інституту прикладного системного аналізу НТУУ “КПІ” (з 1999 р.). Член Експертної ради при ДАК з підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у ВНЗ. Член спеціалізованої вченої ради Д26.056.06 Київського національного університету будівництва і архітектури.

Закінчила з відзнакою факультет інформатики та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту за спеціальністю автоматизовані системи керування у 1978 р. Працювала інженером в Інституті електродинаміки НАНУ. У 1986 році поступила до аспірантури на кафедру математичних методів системного аналізу Київського політехнічного інституту і захистила кандидатську дисертацію у 1990р. за спеціальністю управління в технічних системах.

Після закінчення аспірантури була направлена на кафедру нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Київського політехнічного інституту на посаду асистента. На протязі 1994 року проходила стажування в КПІ в IBM Центрі інтегрованих комп’ютерних технологій. Стажування поєднувала з пошуковою науковою роботою у галузі розробки нових методів геометричного моделювання ліній та поверхонь з монотонною зміною диференціальних характеристик та з використанням кривих скінченних сум. Докторську дисертацію захистила у лютому 2001 р. Вчене звання професора отримала у грудні 2002 р. Навчання в докторантурі за дорученням ректорату поєднувала з відповідальною адміністративною роботою – з 1995 р. три роки була відповідальним секретарем приймальної комісії НТУУ “КПІ”.

Має 75 публікацій, в тому числі 1 монографія, 1 підручник, 60 праць наукового характеру, 12 праць навчально-методичного характеру, 1 авторське свідотство.

В 2010 році нагородженa почесним дипломом на Тридцятій міжнародній виставці навчальних закладів.

До особистої web-сторінки Власюк Ганни Григоріївни >>

До особистої web-сторінки на сайті intellect.kpi.ua >>