Загальна інформація

Завiдувач кафедри: Власюк Ганна Григорівна, доктор технічних наук, професор.

Кафедра заснована в 1930 році.

Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї (ЗТ та РI) готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю “Електроніка”, спеціалізація “Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем”.

Ліцензійний обсяг – 45 осіб.
Плановий набiр – 25 осіб.

Склад кафедри – 23 викладачi, серед яких 5 професорiв i 5 доцентiв. В складi кафедри три лауреати Державних премiй, два лауреати премiй Ленiнського комсомолу СРСР.

Кафедра веде дослiдження з проблем електромагнітної сумісності, обробки зображень та сигналів, високощiльного магнiтного запису та iнш. На кафедрi функцiонує аспiрантура з ряду спецiальностей.

Кафедра готова до спiвпрацi з органiзацiями i приватними особами з питань пiдготовки кадрiв, виконання робiт i наукових дослiджень на замовлення.

Відповідальний за зв’язок з абітурієнтами – Гребінь Олександр Павлович, a.grebin[at]yandex.ru