26.12.2018

Вступ до магістратури

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів проводять у такі строки:

 • прийом документів (подання заяв): з 02.07 до 03.08.2018 р. р.;
 • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 07.07 до 14.07 або з 04.08 до 10.08.2018 р. згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії.

З 2015 року допускають прийом на навчання за програмами підготовки магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Код та назва спеціальності, а також назва освітньої програми, за якою оголошується прийом на навчання за ОКР «магістр»:

Спеціальність Освітня програма
171 «Електроніка» Електронні системи кіно і мультимедіа та засоби Інтернету речей

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 • диплом бакалавра (оригінал та копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • військовий документ (для хлопців, оригінал та копії);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 • 4 фотографії.

Копії завіряють у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Студенти, які отримали диплом бакалавра за іншою спеціальністю (крім 171 «Електроніка»), мають складати додаткове вступне випробування. З програмою додаткового вступного випробування за спеціальністю 171 «Електроніка» можна ознайомитись за посиланням (pdf).

Дисципліни комплексного фахового випробування для вступу на ОКР «магістр» за освітньо-професійною чи освітньо-науковою програмою підготовки «Електронні системи кіно і мультимедіа та засоби Інтернету речей»:

 1. Теорія електричних кіл.
 2. Основи теорії телекомунікацій.
 3. Теорія інформації та кодування.
 4. Системи радіо та телевізійного мовлення.

Програму комплексного фахового випробування можна завантажити в форматі .pdf